Ведмідь бурий (Ursus arctos): проблеми збереження та дослідження популяції в Україні : монографія / наук. ред. І. В. Дикий, М. Г. Шквиря. – Київ: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2015. – 135 с.

ISBN 978-617-7092-57-4

Автори розділів:

І. Дикий, М. Шквиря, П. Хоєцький, І. Делеган, І. Скільский, А.-Т. Башта, Є. Улюра, Є. Яковлєв, К. Батіста-Лєон, Г. Гаврись, М. Лущак, Н. Коваль, Л. Потіш

Короткий опис:

Популяція ведмедя бурого в Україні протягом останнього сторіччя зазнала суттєвих змін своїх характеристик. Змінювалися тип господарювання, стан лісостанів, рівень рекреаційного навантаження та частота нелегального полювання тощо. Внесення виду до Червоної Книги України не врятувало ведмедя від негативного тренду чисельності. Тож надзвичайно актуальним стає питання управління популяцією на державному рівні. Однак подібні програми мають базуватись на ґрунтовних дослідженнях. За роки незалежності таких досліджень було небагато. Тож автори протягом останніх 15 років активізували збір польових даних і зробили спробу аналізу стану популяції. Актуалізовано основні проблеми збереження виду в Україні. В колективній монографії приділено увагу історії досліджень ведмедя бурого в Україні. Наведено аналіз закономірностей динаміки чисельності. Також висвітлено значний масив польових даних, зібраних в рамках досліджень сучасного стану популяції, зокрема характеру поширення, чисельності та статево-вікової структури, особливостей екології. Проаналізовано ефективність методів обліку. Розглянуто проблематику взаємовідносин «людина-ведмідь», у тому числі конфлікт на територіях, де мешкає вид, утримання виду в умовах неволі, можливості формування позитивного іміджу виду. Окрему увагу приділено аспектам менеджменту популяції, насамперед проблемам організації моніторингу та охорони популяції ведмедя бурого в Україні. Зроблено висновки щодо можливостей екстраполяції закордонного досвіду на територію України.
Основною метою публікації є узагальнення наявних сучасних розрізнених даних з екології виду та актуалізація проблематики збереження популяції виду в Україні.
Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.